Jeg arrangere ferie-tegneskoler med masser af tegning, farvelægning, tegnetips og tricks, ro, fordybelse og selvfølgelig hygge.

Vi er sammen to hele dag fra 9-15, i starten af sommerferie, efterårsferien, vinterferien osv. De ligger dog ikke fast, men bliver udbudt i god tid inden. 

Vi tegner nogle motiver samme og andre vælger man selv. Alle bliver hjulpet videre og udfordret på det niveau de har, så alle oplever at blive bedre og få succes med deres tegninger.