Slagelse Billedskole ønsker at udfordre den enkelte elevs oplevelse af billedet og evnen til at kommunikere gennem den visuelle kultur. Der bliver undervist i grundlæggende tegnetekniske færdigheder for at give eleverne en forståelse af og evnen til at skabe og formgive billeder. Øjet skal trænes i at se og omforme motiver, genstande og situationer til plane billeder. Undervisningen tager altid udgangspunkt i den enkelte elev og det kendskab til tegning, maling og teknikker, som de kommer med hver især.

Billedskolen henvender sig til børn og unge mellem 7-14 år, som godt kan lide at tegne og arbejde kreativt. Eleverne får mulighed for at lære en masse gennem ro, fordybe og dygtige lærere.

Billedskolen har en beskeden egenbetaling og søger hvert år støttepenge fra Slagelse kommune fra “puljen til kulturelle formål”, som gør, at det er muligt at udbyde denne aktivitet for børn og unge, som godt kan lide fordybelse og kreativ udfoldelse.

www.slagelsekunst.dk